Inspraak en medezeggenschap

Er zijn verschillende manieren waarop u bij de school van uw kind betrokken kunt zijn. Naast het bezoeken van de ouderavonden en de verschillende activiteiten, kunt u ook een actieve rol spelen in bijvoorbeeld de

  • Medezeggenschapsraad
  • Klankbordgroep.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad behartigt de belangen van de ouder(s)/verzorger(s). De MR vergadert zeven of acht keer per jaar over onder andere:

  • Onderwijskundige vernieuwingen
  • Onderdelen van het personeelsbeleid
  • Het financiële beleid
  • Het schoolplan
  • De lessentabel
  • De schoolgids

Voor vragen over de MR kunt u mailen met r.lantink@noordik.nl 

Leden MR 2020-2021

Personeelsgeleding

Dhr. C. Grootenhuis  c.grootenhuis@noordik.nl (voorzitter)
Dhr. M. Leijten  m.leijten@noordik.nl
Dhr. N. Poort  n.poort@noordik.nl
Mevr. E. Verhagen-van Driel e.verhagen@noordik.nl
Dhr. R. Lantink r.lantink@noordik.nl (secretaris)
Mevr. M. Op de Weegh  m.opdeweegh@noordik.nl
Dhr. T. Roseboom t.roseboom@noordik.nl
Dhr. S. Leemhuis s.leemhuis@noordik.nl
Mevr. M. Jager m.jager@noordik.nl
Mevr. P. Neervoort-Eshuis p.neervoort@noordik.nl

Oudergeleding

Dhr. W. Jansen w.jansen37@gmail.com
Mevr. B. Romein brendaromein@gmail.com
Dhr. R. Schut richardschut@live.nl
Mevr. C. de Boer carolien@kleinemaatjes.nl
Mevr. M. Drenthen drenthenmarion@gmail.com

Leerlinggeleding

Manouk Goosselink manoukgoosselink@gmail.com
Janneke Pool  janneke1401@outlook.com
Rozemarijn Overmeen  rozemarijn.overmeen@xs4all.nl

Notuliste

Mevr. P. Brinks p.brinks@noordik.nl

Klankbordgroep

Elke vestiging heeft een eigen klankbordgroep van ouder(s)/verzorger(s). De leden van deze klankbordgroep delen regelmatig hun ervaringen met betrekking tot de gang van zaken op de vestiging. Per vestiging is hier meer informatie over te vinden.

Wilt u zich aanmelden voor een klankbordgroep? Mail dan met de vestiging:

noordikslaan@noordik.nlvanrenneslaan@noordik.nl; vriezenveen@noordik.nl of vroomshoop@noordik.nl