Inspraak en medezeggenschap

Er zijn verschillende manieren waarop u bij de school van uw kind betrokken kunt zijn. Naast het bezoeken van de ouderavonden en de verschillende activiteiten, kunt u ook een actieve rol spelen in bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad of een klankbordgroep.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad behartigt de belangen van de ouder(s)/verzorger(s). De MR vergadert zeven of acht keer per jaar over onder andere:

  • Onderwijskundige vernieuwingen
  • Onderdelen van het personeelsbeleid
  • Het financiële beleid
  • Het schoolplan
  • De lessentabel
  • De schoolgids

Voor vragen over de MR kunt u mailen met t.vannederpelt@noordik.nl 

Verslagen van MR-vergaderingen

MR verslag 09-10-2017

MR verslag 13-11-2017

MR verslag 18-12-2017

MR verslag 05-02-2018.

MR verslag 19-03-2018.

MR verslag 23-04-2018.

MR verslag 28-05-2018.

Jaarverslag

Jaarverslag MR 2016-2017

Leden van de Medezeggenschapsraad

Leden MR 2018-2019

Personeelsgeleding

Dhr. C. Grootenhuis  c.grootenhuis@noordik.nl
Dhr. M. Leijten  m.leijten@noordik.nl
Dhr. N. Poort  n.poort@noordik.nl
Dhr. P. Greven  p.greven@noordik.nl
Dhr. D. Markvoort  d.markvoort@noordik.nl
Mevr. T. van Nederpelt (secretaris)  t.vannederpelt@noordik.nl
Mevr. M. Op de Weegh  m.opdeweegh@noordik.nl

Oudergeleding

Dhr. W. Jansen  w.jansen37@gmail.com
Dhr. P. Burgemeester pcburgemeester@hotmail.com
Mevr. J. Tideman  joycetideman@gmail.com

Leerlinggeleding

Merel Ooms  Merel.ooms@outlook.com
Bente Rodenburg  Bente.rodenburg@outlook.com
Maria Dziouba  mdziouba@gmail.com
Romeo Timmerman  108142@leerling.noordik.nl

Adresgegevens MR

Klankbordgroep

Elke vestiging heeft een eigen klankbordgroep van ouder(s)/verzorger(s). De leden van deze klankbordgroep delen regelmatig hun ervaringen met betrekking tot de gang van zaken op de vestiging. Per vestiging is hier meer informatie over te vinden.

Wilt u zich aanmelden voor een klankbordgroep? Mail dan met de vestiging:

noordikslaan@noordik.nlvanrenneslaan@noordik.nl; vriezenveen@noordik.nl of vroomshoop@noordik.nl