Inspraak en medezeggenschap

Er zijn verschillende manieren waarop u bij de school van uw kind betrokken kunt zijn. Naast het bezoeken van de ouderavonden en de verschillende activiteiten, kunt u ook een actieve rol spelen in bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad of een klankbordgroep.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad behartigt de belangen van de ouder(s)/verzorger(s). De MR vergadert zeven of acht keer per jaar over onder andere:

  • Onderwijskundige vernieuwingen
  • Onderdelen van het personeelsbeleid
  • Het financiële beleid
  • Het schoolplan
  • De lessentabel
  • De schoolgids

Voor vragen over de MR kunt u mailen met t.vannederpelt@noordik.nl 

Verslagen van MR-vergaderingen

MR verslag 09-10-2017

MR verslag 13-11-2017

MR verslag 18-12-2017

MR verslag 05-02-2018.

Jaarverslag

Jaarverslag MR 2016-2017

Leden van de Medezeggenschapsraad

Leden van de MR schooljaar 2017-2018

De leden van de medezeggenschapsraad schooljaar 2017-2018:

Adresgegevens MR

Personeelsgeleding

Dhr. C. Grootenhuis c.grootenhuis@noordik.nl
Dhr. M. Leijten m.leijten@noordik.nl
Mevr. L. Rodenstein-Spijker l.rodenstein@noordik.nl
Dhr. H. Rompelman h.rompelman@noordik.nl
Mevr. J. Braakman j.braakman@noordik.nl
Dhr. P. Greven p.greven@noordik.nl
Dhr. D. Markvoort d.markvoort@noordik.nl
Dhr. drs. T. Maaswinkel t.maaswinkel@noordik.nl
Mevr. T. van Nederpelt (secretaris) t.vannederpelt@noordik.nl
Mevr. M. Op de Weegh m.opdeweegh@noordik.nl

Oudergeleding

Dhr. W. Jansen w.jansen37@gmail.com
Dhr. S. Simons stefan@famsimons.com
Mevr. M. Luinstra mluinstra@hotmail.com

Leerlinggeleding

Dhr. M. de Vries haralddevries@hotmail.com
Mej. M. Ooms Merel.ooms@outlook.com
Mej. B. Rodenburg Bente.rodenburg@outlook.com
Mej. M. Dziouba mdziouba@gmail.com

Notuliste

Mevr. A. Plegt agnesplegt@hotmail.com

Klankbordgroep

Elke vestiging heeft een eigen klankbordgroep van ouder(s)/verzorger(s). De leden van deze klankbordgroep delen regelmatig hun ervaringen met betrekking tot de gang van zaken op de vestiging. Per vestiging is hier meer informatie over te vinden.

Wilt u zich aanmelden voor een klankbordgroep? Mail dan met de vestiging:

noordikslaan@noordik.nlvanrenneslaan@noordik.nl; vriezenveen@noordik.nl of vroomshoop@noordik.nl