Kosten voor het Onderwijs

Onderwijs brengt kosten met zich mee, zoals kosten voor lesmaterialen, excursies en werkweken.

Schoolboeken zijn gratis

Onder schoolboeken wordt verstaan: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen/bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd-roms/dvd’s en licenties voor online materiaal die de school voorschrijft in één specifiek leerjaar.

Sommige lesmaterialen en ondersteunende materialen zijn niet gratis omdat ze door meer kinderen van een gezin gebruikt kunnen worden of direct persoonsgebonden zijn. Voorbeelden hiervan zijn: agenda’s, schriften, multomappen, pennen, rekenmachine, atlas, woordenboeken, laptop, usb-stick, sportkleding etc.

Gebruiksregels boeken

De school zorgt dus voor gratis schoolboeken. Daarom hebben we een aantal gebruiksregels opgesteld:

  • De boeken zijn eigendom van de school en worden aan de leerling in bruikleen gegeven.
  • De boeken moeten direct na ontvangst gekaft worden en aan het einde van de cursus of bij een eerder vertrek ongekaft worden ingeleverd.
  • Werkboeken waarin wordt geschreven hoeven niet te worden ingeleverd.
  • Bij beschadiging of vermissing moeten de kosten van herstel of vervanging betaald worden.
  • Na ontvangst van de boeken dient u deze direct te controleren. Klachten over ontvangen boeken kunt u binnen 14 dagen na ontvangst melden bij de conciërge

De ouderbijdrage

De school blijft een bedrag aan ouderbijdrage in rekening brengen voor activiteiten waarvoor de school geen rijkssubsidie ontvangt. Dit zijn kosten voor leermiddelen, algemene kosten en kosten voor excursies en werkweken. Wij doen ons uiterste best om de kosten zo laag mogelijk te houden.

De exacte hoogte en de samenstelling van de ouderbijdrage vindt u achterin de schoolgids en op de ouderpagina van de vestiging. Daar leest u ook over de betalingsmogelijkheden en de tegemoetkoming in de schoolkosten.

ouderpagina Noordikslaan
ouderpagina C. van Renneslaan
ouderpagina Vriezenveen
ouderpagina Vroomshoop