Blijf op de hoogte

U kunt op verschillende manieren kennismaken met de school en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van uw kind. Dat kan op de volgende manieren:

   • Aan het begin van elk schooljaar organiseert elke vestiging een welkomstavond voor ouders van nieuwe leerlingen.
   • In de meeste gevallen bezoekt de mentor de ouders van nieuwe leerlingen thuis. U kunt dan nader kennismaken met het eerste aanspreekpunt voor uw kind.
   • Wij organiseren voorlichtingsavonden op de momenten dat er keuzes gemaakt moeten worden.
   • De leerresultaten van uw kind worden besproken tijdens het tien-minuten-gesprek met de mentor.
   • U kunt via Magister inloggen om de cijfers en andere relevante informatie in te zien.
   • Iedere vestiging heeft een mededelingsblad voor ouder(s)/verzorger(s) Hierin wordt informatie over de school en het onderwijs gegeven.
   • U kunt telefonisch een persoonlijk gesprek met een van de medewerkers aanvragen.
   • U kunt meepraten en –denken via de klankbordgroep en/of de medezeggenschapsraad.
   • Zijn er zaken die niet naar wens verlopen of heeft u een klacht? Daarvoor hebben wij een klachtenregeling.