Informatie voor ouders C. van Renneslaan

Op dit gedeelte van de website van de Van Renneslaan vindt u informatie die voor u als ouder(s)/verzorger(s) van belang is. Bijvoorbeeld over de kosten die het onderwijs met zich meebrengt.
Maar u kunt ook op de hoogte blijven van informatie uit de ouderklankbordgroep of de nieuwsbrief voor ouders nalezen.

Actuele email gegevens

Door de veranderingen, met name Ziggo, zijn veel mailadressen niet meer geldig waaronder ook de @home. Als u uw mailadres heeft veranderd wilt u dit dan doorgeven aan de administratie van onze school? Dit kan per mail vanrenneslaan@noordik.nl of telefonisch 0546 – 819889.

Brieven & uitgaande post

Ieder schooljaar ontvangt u als ouder / verzorger veel informatie vanuit onze school. In de toekomst gaan we dit vooral via mailverkeer doen, wilt u daarom een mail sturen naar vanrennes@noordik.nl, zodat we in bezit komen van uw mailadres.
U kunt hieronder alle brieven & post vinden.

Ouderklankbordgroep

Als leden van de klankbordgroep zien we onszelf als een tussenstation tussen de school en de ouders. U kunt dan ook allerlei zaken, ideeën en suggesties aan ons voorleggen. We doen dan ook een dringend beroep op u om met alles waarvan u denkt dat het kan worden verbeterd met ons contact op te nemen. Maar ook zaken die volgens u naar wens verlopen zijn leuk om eens naar voren te brengen.

U kunt ons mailen op ouderklankbordcr@noordik.nl

We zijn blij dat dhr. A. Avedisian email: arenarden@msn.com en mw. B. Bettge willen fungeren als aanspreekpersonen (ouders).

Vergaderdata voor schooljaar 2014/2015 zijn:

–   6 oktober 2014

– 8 december 2014

– 16 maart 2015

– 18 mei 2015

Nieuwsbrief en Oase

Regelmatig ontvangt u van ons de Nieuwsbrief. Hieronder kunt u deze Nieuwsbrief als pdf-bestand downloaden.

Oase

Via de rubriek ouders en door middel van nieuwsberichten op deze website en via Twitter houden we u op de hoogte van de actualiteiten op onze vestiging. We willen u ook de inhoud van Oase niet onthouden.

Week 15 – 28.pdf

Ouderbijdrage C. van Renneslaan

De ouderbijdrage bestaat uit:

  • Leermiddelen en overige faciliteiten: leesgeld mediatheek, computergebruik, kopiëren en printen, auteursrecht voor kopij/muziek, gebruiksmaterialen voor beeldende vorming, techniek en praktijkvakken.
  • Algemene kosten: huur kluisje, scholierenverzekering, culturele activiteiten en sportdagen, activiteiten- en projectweek, schoolavond(en), schoolpas, examenkosten, vieringen en andere evenementen.
  • Het excursie- en werkweekfonds: activiteiten die per leerjaar worden georganiseerd, zoals oriëntatiedagen, werkweken en leerjaargebonden excursies.

Excursie- en werkweekfonds

Alleen excursies en werkweken waaraan alle leerlingen van een bepaald leerjaar deelnemen zijn opgenomen in de ouderbijdrage. Een bezoek van een groep aan een beurs of een excursie voor een (examen)vak, bijvoorbeeld tekenen en handvaardigheid, wordt afzonderlijk in rekening gebracht.

Huur kluisje

De huur van een kluisje bedraagt € 7,00 per jaar. De borg wordt in de brugklas opgenomen in de ouderbijdrage en bedraagt eenmalig € 10,00. Aan het einde van de schoolloopbaan van de leerling krijgt hij of zij dit bedrag contant terug van de conciërge.

Voor eigen rekening

Overige leer- en hulpmiddelen vallen buiten de ouderbijdrage en dienen voor eigen rekening aangeschaft te worden.

Overige leer- en hulpmiddelen

Overige leer- en hulpmiddelen

Leerlingen die op onze school komen moeten in het bezit zijn van een stevige boekentas. Deze tas vinden we een noodzaak omdat het een goede bescherming biedt aan de boeken. Een boek kost momenteel al gauw € 40,00. U begrijpt dat dergelijke bedragen voor boeken een zuinig beheer vereist. Daarom is uw kind verplicht de boeken na ontvangst te kaften, zodat bij aanvang
van de lessen de boeken beschermd zijn.

Onderstaande leer- en hulpmiddelen moeten voor eigen rekening worden aangeschaft.

1. Schoolagenda, schriften, vulpen of ballpoint, stevige schooltas.
2. Tekenmateriaal: HB en 3b potlood, doos met 12 kleurpotloden, viltstiften, gum en puntenslijper
3. Voor wiskunde: 1 groot ruitjesschrift (1 cm), passer, liniaal (30 cm), geodriehoek en schaar. (Een rekenmachine wordt aangeschaft in overleg met de leerkracht!)
4. Voor lichamelijke opvoeding: T-shirt en korte broek
5. Techniek: multomap (23-gaats)

Voor de volgende vakken kunt u voor thuis aanschaffen:

1. Nederlands: Prisma woordenboek
2. Engels: Nederlands – Engels en Engels – Nederlands woordenboek (Prisma of Ster)
3. Duits: Nederlands – Duits en Duits – Nederlands woordenboek (Prisma of Ster)
4. Godsdienst: een bijbel

Passend onderwijs

Ik leer niet alleen, want leren doe je samen.

Wij leren en werken op CSG Het Noordik in een sfeer van vertrouwen, openheid en aandacht. Wij houden rekening met talenten, eigenschappen en de persoonlijke situatie van onze leerlingen.

Binnen het vmbo zijn er leerlingen die op zichzelf wel een regulier diploma in één van de leerwegen kunnen halen, maar niet zonder extra zorg. Deze zorg kan waar nodig aangeboden worden in de vorm van:

• Begeleiding bij taal- en rekenproblemen/-achterstanden
• Begeleiding bij sociaal-emotionele problemen
• Sociale vaardigheidstraining
• Faalangstreductietraining
• Motorische remedial training
• Begeleiding bij plannen en organiseren
• Extra begeleiding van de mentor bij het leren
• Uren ambulante begeleiding binnen en buiten de klas.

Pluspunt

Wanneer een leerling tijdelijk uit de reguliere groep dient te worden geplaatst, hebben we een Pluspunt-voorziening.
De leerling kan in een kleine groep (meestal niet meer dan 6 leerlingen) individueel begeleiding krijgen voor zowel zijn cognitief functioneren als voor zijn sociaal-emotioneel functioneren.
Het Pluspunt biedt de mogelijkheid van een time-out voor de leerling, maar ook de mogelijkheid tot reflectie op eigen gedrag en handelen of een ondersteuning bij het didactisch functioneren
Deze vormen van zorg zetten we in, na overleg met leerling, ouders, mentor en de zorgcoördinatoren.

Als u hierover vragen mocht hebben dan kunt u terecht bij dhr. M. Hakkert , m.hakkert@noordik.nl