Inspraak en medezeggenschap

Er zijn verschillende manieren waarop u bij de school van uw kind betrokken kunt zijn. Naast het bezoeken van de ouderavonden en de verschillende activiteiten, kunt u ook een actieve rol spelen in bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad of een klankbordgroep.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad behartigt de belangen van de ouder(s)/verzorger(s). De MR vergadert zeven of acht keer per jaar over onder andere:

      • Onderwijskundige vernieuwingen
      • Onderdelen van het personeelsbeleid
      • Het financiële beleid
      • Het schoolplan
      • De lessentabel
      • De schoolgids

Voor vragen over de MR kunt u mailen met t.vannederpelt@noordik.nl 

Verslagen van MR-vergaderingen

Binnenkort leest u hier verslagen van de Medezeggenschapsraad

Klankbordgroep

Elke vestiging heeft een eigen klankbordgroep van ouder(s)/verzorger(s). De leden van deze klankbordgroep delen regelmatig hun ervaringen met betrekking tot de gang van zaken op de vestiging. Per vestiging is hier meer informatie over te vinden.

Wilt u zich aanmelden voor een klankbordgroep? Mail dan met de vestiging:

noordikslaan@noordik.nlvanrenneslaan@noordik.nl; vriezenveen@noordik.nl of vroomshoop@noordik.nl